Instal·lació


El procés d'instal·lació comença avaluant el seu jardí o terrassa i prenent les mesures oportunes per realitzar un pressupost ajustat a la seva mida.

Un cop aprovat el pressupost es rebaixa el terreny (si fos necessari) i s'omple amb pedra picada per a un millor drenatge o bé es remou la capa vegetal si el terreny ja és òptim per a la instal·lació.

A continuació s'estenen els rotllos de gespa, ajustant-los a les vores del terreny i retallant arbres i detalls paisatgístics.

Tots els talls i juntes es preparen per al seu posterior enganxat amb una junta especial anomenada geotèxtil i una cua anti humitat que dissimular qualsevol unió.

L'últim pas és omplir la base de la gespa amb sorra de sílice i raspallar i anivellar amb una maquina especial motoritzada que al mateix temps aixeca el pèl creant una sensació a la vista i al tacte idèntica a les de la gespa artificial.

Capa superior de farciment: (opcional). Es pot afegir una capa de farciment ja sigui de cocopet o en geofill recreant així el fons de gespa natural. Només cal raspallar un cop afegit.