Política de cookies

una,,es,cookie,,en,és un petit fitxer de text que s'emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web,,es,La seva utilitat és que el web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina,,es,les,,es,cookies,,en,solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d'ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d'usuari, etc,,es,L'objectiu de la,,es,és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats, sense,,es,els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement,,es,Si voleu consultar més informació sobre què són les,,es,què s'emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc.,,,es,li preguem es dirigeixi a aquest enllaç,,es cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados notablemente. Si desea consultar más información sobre qué son las cookies, qué almacenan, cómo eliminarlas, desactivarlas, etc., le rogamos se dirija a este enlace.

 

Galetes utilitzades en aquest lloc web,,es,Seguint les directrius de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l'ús de,,es,que fa aquesta web per tal d'informar-lo amb la màxima exactitud possible,,es,Aquest lloc web utilitza les següents,,es,galetes pròpies,,es,:,,en,Galetes de sessió, per garantir que els usuaris que escriguin comentaris al blog siguin humans i no aplicacions automatitzades,,es,D'aquesta manera es combat el,,es,correu brossa,,en,galetes de tercers,,es,Google Analytics: Emmagatzema,,es,per poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquest web,,es,En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google,,es

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:

  • Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:

  • Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer comunicant directament amb Google,,es,Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies,,es,perquè vostè pugui punxar en botons del tipus,,es,m'agrada,,es,el,,pt,compartir,,es,Desactivació o supressió de galetes,,gl,En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de galetes d'aquest lloc web,,es,Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funció del navegador que estigui usant,,es,Aquí li deixem una guia ràpida per als navegadors més populars,,es,notes addicionals,,es,Ni aquest web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de,,es.
  • Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en botones del tipo Me gusta o Compartir.

 

Desactivación o eliminación de cookies

En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que esté usando. Aquí le dejamos una guía rápida para los navegadores más populares.

 

Notas adicionales

  • Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
  • Els navegadors web són les eines encarregades d'emmagatzemar les,,es,i des d'aquest lloc d'efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes,,es,Ni aquest web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les,,es,per part dels esmentats navegadors,,es,En alguns casos és necessari instal·lar,,es,perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació de les mateixes,,es,En el cas de les,,es,d'Analytics, aquesta empresa emmagatzema les,,es,en els servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte,,es,Segons Google no guarda la seva adreça IP,,es,Google Inc,,en cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
  • En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no aceptación de las mismas.
  • En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. és una companyia adherida a l'Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d'acord amb la normativa europea,,es,Podeu consultar informació detallada referent a això,,es,en aquest enllaç,,es,Si desitja informació sobre l'ús que Google dóna a les galetes,,es,us adjuntem aquest altre enllaç,,es,Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de,,es,no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte,,es. Puede consultar información detallada a este respecto en este enlace. Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace.
  • Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.